Thursday, 29/09/2022 - 07:35|
Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

© 2017 Bản quyền thuộc Website Phòng GD & ĐT Hải Châu
Trưởng ban biên tập: Trần Thị Thúy Hà
Giấy phép số: 

Địa chỉ: Số 270 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821373
E-mail : admin@vhv.vn