Về trang chủ

TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁO VIÊN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC TRONG VÀ NGOÀI QUẬN HẢI CHÂU

 I. Thông tin chung:

Họ và tên  
Email  
Điện thoại  
Hộ khẩu thường trú  

 II. Hồ sơ đăng ký chuyển trường:

1. Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp)  
2. Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý  
3. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (mẫu 2a-BNV/2007)  
4. Bản sao Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (có công chứng)  
5. Bản sao các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận các lớp đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng)  
6. Bản sao phiếu đánh giá công chức, viên chức (02 năm liên tục gần nhất)  
7. Phiếu khám sức khoẻ của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (thời gian 06 tháng)  
7. Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (có công chứng, nếu có)  
9. Bản sao hộ khẩu cư trú tại quận Hải Châu (có công chứng)