Về trang chủ

HỌC SINH TIỂU HỌC NGOÀI QUẬN VÀ THÀNH PHỐ
ĐĂNG KÝ CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN NHẬP HỌC TẠI QUẬN HẢI CHÂU

 I. Thông tin chung:

Họ tên bố (hoặc mẹ)  
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại  
Email  
Họ tên học sinh  
Ngày/ tháng/ năm sinh  
Đăng ký nhập học lớp  
Năm học  
Đăng ký nhập học trường  

 II. Hồ sơ đăng ký chuyển trường:

1. Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng của trường nơi đi cấp  
2. Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GD&ĐT nơi đi cấp  
3. Đơn xin chuyển trường (có ý kiến của Hiệu trưởng trường học xin chuyển đến)  
4. Hồ sơ học sinh (học bạ, khai sinh)  
5. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha, mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến